Női Ruha Webshop Telefonszám
(06) 70 / 452-6848
· Kovács Ágnes
Joyzone Női Ruha Webshop - Facebook Oldal

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-88721/2015, NAIH-88722/2015

Jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikor történő megváltoztatására. Az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az Üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az Üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az Üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az Üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az Üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az Üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az Üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A webáruház látogatóinak technikai jellegű adatainak rögzítése
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Cookie szabályzat

Mik azok a cookie-k?

A cookie (vagy süti) egy olyan adat, amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján, tabletjén vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldal. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A cookie egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott weboldalt üzemeltető szerverrel együtt értelmezhető. A felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti.

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek az adatok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így hozzájárulnak a releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítéséhez. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a webhely üzemeltetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Így például az oldalaink anonim látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Milyen cookie-kat használunk?

Kétféle sütit használunk: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes adatok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Mire használjuk a cookie-kat?

Egy látogatás során a következő célokból helyezünk el cookie-kat a felhasználó internetezésre használt eszközén:

  • Bejelentkezés tényének rögzítése
  • Kosár funkció használata
  • Webhely teljesítménymérése
  • Böngészés elemzése

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

Az általunk használt sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészők alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Miért fontosak a cookie-k az interneten?

Napjainkban az internet hatákony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail) egyszerűen működésképtelenek lennének a sütik használata nélkül.

Az alábbi két pontban részletezzük az Üzemeltető által végzett adatkezelés céljait:

Vásárlással kapcsolatos adatok rögzítése
A vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat, így a vásárló számlázási és szállítási nevét és címét, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. Ezen adatok kezelésének célja, hogy az Üzemeltető eleget tudjon tenni számlaadási kötelezettségének, valamint hogy a megrendelt terméket harmadik fél (futárszolgálat) segítségével eljuttassa a vevőhöz. A futárszolgálatnak kiadott címadatokat a futárszolgálat kizárólag a csomag célbajuttatásához használhatja fel. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél
A webáruházban hírlevél feliratkozásra regisztrációval és anélkül is van lehetőség. Feliratkozáskor e-mail címe, neve kerül tárolásra, melynek célja, hogy az Üzemeltető hírlevelet küldjön a Feliratkozó elektronikus elérhetőségére. A feliratkozással elfogadja, hogy az Üzemeltető rendszeresen hírlevelet küldjön a részére, mely tartalmazhat marketing elemeket is. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető a hírlevél alján található linkre kattintva, vagy a fiók hírlevél beállítások résznél.

Jogorvoslat
Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

Adatai törlését bármikor kérheti írásban a kapcsolat oldalon megadott e-mail címen.